Rasig Imobiliare
Rapiditate si Siguranta

Peste 80% din cererea pentru spaţii de birouri vine din IT şi centre de servicii

 

În acelaşi timp, volumul tranzacţiilor de închiriere a fost mai mic în T3, com­pa­rativ cu aceeaşi pe­rioadă de anul trecut, astfel că su­prafaţa totală în­chiriată – care include, pe lângă închirierile pro­priu-zise, renegocierile şi pre­lungirile de contracte – a fost de aproxi­mativ 56.000 me­tri pătraţi, faţă de 71.000 metri pă­traţi în 2016, ca urmare a prelungirii fa­zei de negociere a multor tranzacţii mari.

Stiri